Zverejňovanie zmlúv

Uverejnené: pondelok, 23. marec 2020 Napísal: Admin

 

23.03.2020 - MPS s.r.o. / VUB a.s. -  Zmluva o zriadení záložného práva na pohľadávky a iné práva


23.03.2020 - MPS s.r.o. / VUB a.s. - Zmluva o úvere


23.03.2020 - MPS s.r.o. / VUB a.s. - Dohoda o vyplňovacom práve k blankozmenke


13.05.2020 - MPS s.r.o. / pekáreň Gulyásová s.r.o. - Nájomná zmluva č. 478/2020


 

Prečítané: 337x