Ekonomické služby

Naše ekonomické oddelenie Vám ponúka nasledovné služby z oblasti ekonomickej agendy:

- spracovanie účtovných dokladov
- vedenie jednoduchého účtovníctva
- vedenie podvojného účtovníctva
- spracovanie miezd

- spracovanie DPH
- príprava ročného zúčtovania miezd a zdravotného poistenia
- vedenie účtovníctva pre Spoločenstvá vlastníkov bytov a ročné vyúčtovanie

ekon.jpg (12423 bytes)

Vaše výhody.....

- o Vašu agendu sa postará tím profesionálov, pravidelne školených v ekonomickej oblasti
- všetky dokumenty budú vyhotovované podľa najaktuálnejších právnych noriem
- odpadajú Vám náklady na kúpu účtovných softvérových aplikácií