JoomlaTemplates.me by Cheap Hosting

Informácia o prevádzke počas mimoriadnej situácie

Touto cestou by sme radi informovali našich zákazníkov o možnostiach využitia stravovacích služieb našej spoločnosti. Z dôvodu prijatia mimoriadnych opatrení na zamedzenie šírenia koronavirusu je vydaný zákaz zdržiavať sa v prevádzkach reštautračných služieb.

Napriek tomu stravovanie zabepečujeme formou osobného odberu (po telefonickej objednávke), alebo formou rozovu, ktorý zabezpečí naša spoločnosť.

Kontakt pre objednávky / ďalšie informácie na čísle 0917 214 089.

Telefonické objednávky stravy je možné realizovať v nasledovných časoch: Pondelok - Piatok od 07.00 - 14:00 hod., Sobota - Nedeľa 08.00 - 13:30 hod.

Prevádzková doba pre osobný výdaj jedla: Pondelok - Piatok denne od 10,30 do 14,30 hod.,  Sobota - Nedeľa od 10.30 hod. do 14:00 hod.

Prevádzková doba pre rozvoz stravy: Pondelok - Piatok denne od 10.30 hod. do 14,00 hod.,  Sobota - Nedeľa denne od 10.30 hod. do 13:30 hod.

Osobný výdaj stravy sa realizuje na vstupných dverách zariadenia.